توسعه زیست‌بوم نوآوری حوزه انرژیدر راستای تحقق اسناد بالادستی و ماموریت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با توجه به ضرورت چابک سازی و نگاه کلان نسبت به حوزه های فناوری مطابق اولویت‌های نقشه جامع علمی کشور و به منظور افزایش همراستایی محتوایی و یکپارچه‌سازی ستادهای حوزه انرژی، ستاد توسعه زیست‌بوم نوآوری حوزه انرژی، با تمرکز بر شکل‌دهی استارتاپ‌های حوزه انرژی و ایجاد بسترهای رشد و ادامه حیات این استارتاپ‌ها و تبدیل شدن به شرکت‌های دانش بنیان، آغاز به کار نمود. ماموریت‌ها:

ماموریت این ستاد توسعه زیست بوم علم، فناوری و نوآوری در حوزه انرژی کشور و همچنین توسعه اقتصاد دانش بنیان در این حوزه است.  این مرکز درصدد اجرایی سازی ماموریت‌های متوازن ستادهای توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری بوده و در محورهای ماموریتی زیر فعال می باشد:
- شتابدهی به مرجعیت علمی کشور و ایجاد زیرساختهای راهبردی ملی در حوزه های کلیدی انرژی
- ترویج و فرهنگ سازی علم، فناوری و کارآفرینی در حوزه انرژی
- تسهیل تبادلات و همکاریهای علمی و فناوری بین المللی در حوزه انرژی
- توسعه فناوری های راهبردی متناسب با نیازهای کشور در حوزه انرژی
- ارتقای فناوری در صنایع موجود و توسعه کسب و کارهای جدید دانش بنیان در حوزه انرژی
- توسعه بازار محصولات دانش بنیان حوزه انرژیبا توجه به ویژگیهای حوزه انرژی کشور، توسعه بازار محصولات دانش بنیان و توسعه فناوری‌های راهبردی متناسب با نیاز کشور در حوزه انرژی در اولویت اقدامات و فعالیتها می‌باشد. ایجاد بازار انرژی با تبادلات آزاد بین بخش‌های خصوصی با نقش رگولاتوری و حاکمیتی دولت، از مهمترین رسالت‌های این ستاد در ایجاد انگیزه در نخبگان انرژی کشور برای ورود به این حوزه در شرایط فعلی خواهد بود. 

//isti.ir/Xvp7